SŁOWNICZEK

Najważniejsze pojęcia związane z reklamą krok po kroku:

ACCOUNT EXECUTIVE

pracownik agencji reklamowej, który odpowiada za kontakty z klientami, prawidłową i terminową obsługę oraz realizację kampanii lub danego zlecenia.

ADBUSTING

rodzaj aktywizacji społecznej, często mylony z wandalizmem, który zapoczątkował w latach 80 ruch anarchistyczny Class War. Promując walkę klas i sprzeciw wobec komercjalizacji drukowali m.in. ulotki i plakaty, które parodiowały reklamy. Adbusterzy czyli propagatorzy adbustingu są aktywni na całym świecie, a ich działalności przyświeca edukacja odnośnie zagrożenia jakim jest kapitalizm. Walczą oni również o odzyskanie przestrzeni publicznej, którą w dużym stopniu ograniczyły billboardy reklamowe. Stąd też ich aktywność sprowadza się głównie do zmieniania treści sloganów reklamowych np. poprzez dopisanie lub dorysowanie jakiś elementów. W ten sposób wyrażana jest ich opinia i krytyka wobec marki lub firmy.

ART DIRECTOR

to inaczej dyrektor artystyczny, który w agencji reklamowej odpowiada za wszystkie rzeczy związane z poziomem artystycznym produkowanych reklam.

AMBIENT

wszelka form marketingu niestandardowego. Współcześnie funkcjonuje wiele rozumień tego pojęcia i wciąż przechodzi ono kolejne metamorfozy. Poza outdoorem można do działań ambientowych zaliczyć marketing wirusowy, trendsettting, e-mail marketing, buzzmarketing, gry marketingowe a także reklamę indoorową czy na środkach komunkacji miejskiej. Ambient jest niezwykle bogatą formą komunikacji marketingowej i wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest działaniem niestandardowym, jednorazowym na styku ATL i BTL. Zwykle realizuje się go na specjalne życzenie klienta pod konkretny produkt czy usługę oraz konkretną grupę docelową. Jego kluczowym elementem jest wywołanie zaskoczenia i tzw. efektu WOW. Działa on nie tylko kreacją reklamową, ale także formą w jakiej jest ona wyrażana. Ambient marketing charakteryzuje się wykorzystaniem jednostkowo lub jednocześnie kilku czynników do celów reklamowych. 

ATL

z ang. Above The Line to działania marketingowe prowadzone za pośrednictwem tzw. mediów tradycyjnych tj. telewizji, radia, prasy, outdoor (reklama zewnętrzna)  i indoor (reklama wewnętrzna).

BAZY DANYCH

zbiory informacji zapisane na nośnikach cyfrowych np. o klientach, produktach lub firmach, zawierają listy konsumentów oraz potencjalnych nabywców, pogrupowane według różnych kryteriów, co pozwala na targetowanie promocji, docieranie do ściśle określonych adresatów i proponowanie im produktów odpowiadających rodzajowi ich uświadamianych bądź ukrytych potrzeb.

BILLBOARD

nośnik reklamowy w postaci tablicy lub plakatu dużych rozmiarów stosowany głównie w reklamie zewnętrznej (outdoor). Najczęściej umieszczany jest na specjalnie do tego przystosowanych słupach, budynkach. Pojęcie to określa również rodzaj reklamy internetowej w postaci banneru czyli graficznej formy treści reklamowej. Banner zwykle stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

BRIEF

dokument zawierający uporządkowany spis celów kampanii i wytycznych jakie ma spełniać reklama lub kampania. Stanowi on główny dokument obiegowy przy przygotowaniach kampanii reklamowej. 

BRIEF KREATYWNY

dokument zawierający założenia kreatywne oraz najważniejsze dane dotyczące kampanii reklamowej, przygotowany jest przez osobę z działu obsługi klienta agencji reklamowej na potrzeby pracy działu kreacji, zawiera np.: opis celu kampanii, strategi produktu, terminu rozpoczęcia produkcji i startu kampanii w mediach.

BTL

z ang. Below The Line to działania marketingowe nakierowane na konsumentów i detalistów. Narzędzia, które wykorzystuje to m.in. materiały promocyjne, Internet, ulotki i katalogi, diect mailing, POS, itd. 

BRAIN STORMING

czyli burza mózgów, metoda zespołowego poszukiwania nowych pomysłów rozwiązywania problemów; składa się z dwóch etapów: kształtowania pomysłów i ich oceny. Główne założenie to zmotywować uczestników spotkania do stworzenia jak największej liczby pomysłów

COOLHUNTER

w przeciwieństwie do trendsettera nie kreuje nowych trendów ani nie wpływa na zachowania i decyzje zakupowe innych. Jego rola sprowadza się do łowienia nowych trendów tj. obserwacji, wykrywania i przewidywania nowych trendów konsumenckich. W polskim tłumaczeniu taką osobę określa się analitykiem trendów rynkowych. Coolhunter przebywa wszędzie tam gdzie jego grupa docelowa. Obserwuje zachowania i upodobania jej przedstawicieli. Na podstawie zebranych informacji tworzy raporty dotyczące obecnych trendów oraz opisuje swoje przewidywania względem ubrań, jedzenia, gadżetów i sposobów spędzania wolnego czasu w najbliższym czasie. Czasami coolhunterzy obserwują reakcje konsumentów na świeżo wprowadzony produkt oraz używają narzędzia samplingu.

COPYWRITER
pracownik agencji reklamowej, który przygotowuje różnego rodzaju teksty, slogany i hasła pojawiające się w reklamach reklamowych: reklamach prasowych, ulotkach, spotach telewizyjnych i radiowych. Powszechnie jego pracę określa się copywriting.

CSR

z ang. corporate social responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia działania firmy zakładająca dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągnięcia celów ekonomicznych, jest to podejście strategiczne, dlugofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego  i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiortstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma, oznacza ona zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem.

DIRECT MARKETING

tzw. marketing bezpośredni, jedna z form reklamy i sprzedaży produktów, nakierowany na reklamę lub sprzedaż z wykorzystaniem poczty, telefonu, kuponów, katalogów, sprzedaży akwizycyjnej, mediów elektronicznych i innych środków, dających możliwość nawiązania bezpośredniego kontaku z ptencjalnymi nabywcami.

DTP

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.

EVENT

(ang. wydarzenie) to powszechnie znane różnego rodzaju i formatu imprezy zorganizowane w określonym czasie i miejscu oraz w ściśle określonym celu.  Eventy możemy podzielić na wiele kategorii w zależności od tego czy za kryterium przyjmiemy rodzaj (wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe, przygodowe itd.), cel (wydarzenia integrujące, motywujące, promocyjne, edukacyjne, biznesowe itd.), grupę odbiorców (wydarzenia dla dzieci, dorosłych, masowe, dedykowane itd.). Oczywiście kategorii tych możemy jeszcze mnożyć dziesiątki podobnie jak ich podkategorie bo eventem współcześnie tak naprawdę można określić prawie każde wydarzenie, chociaż w praktyce zwykle to określenie kojarzy się z czymś rozrywkowym. Tymczasem konferencja biznesowa to również rodzaj eventu. To czy dany event został zorganizowany dobrze i czy przyniósł zamierzony rezultat również można oceniać pod wieloma względami.

FLASH MOB

zjawisko sztucznego tłumu często wykorzystywane w marketingu, ale nie tylko. Polega on na zgromadzeniu w miejscu publicznym o określonym czasie grupy ludzi w celu przeprowadzenia wspólnie jakieś akcji. Ma on sprawiać wrażenie czegoś niezaplanowanego i spontanicznego oraz wywolać efekt zaskoczenia wśród przypadkowych świadków. Uczestnicy flashmoba to zwykle nieznani sobie ludzie którzy o terminie i planowanej akcji dowiedzieli za pośrednictwem Internetu lub SMS-ów.

GRUPA DOCELOWA

inaczej target czyli odbiorcy do których jest głównie skierowna kampania reklamowa. reklama itd. Grupy mogą być definiowane na podstawie różnych kryteriów zaczynając od płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny itd. (kryterium społeczno-demograficzne) a skończywszy na zachowaniu i stylu życia (kryterium psychograficzne). 

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

obszar marketingu związany z kształtowaniem społecznego wizerunku firmy, jego działania służą umacnianiu wiarygodności i własnej tożsamości firmy wobec pracowników, opinii publicznej, udziałowców i potencjalnych inwestorów.

MAILING

narzędzie marketingowe polegające na wysyłaniu reklam za pomocą poczty elektronicznej

MARKA

inaczej znak firmowy produktu lub producenta, może być w formie nazwy lub symbolu; umieszcza się go na wyrobach w celu ochrony przed podrabianiem czy przypisywaniem sobie autorstwa. 

MARKETER

inaczej marketingowiec to osoba zajmująca się marketingiem zawodowo lub naukowo w zakresie: zarządzania marką, reklamą, public relations, badań marketinowych. Marketingowiec działający w środowisku Internetu to eMarketer lub webmarketer. Potocznie marketingowcem określa się osobę w firmie odpowiedzialną za zarządzanie marketingowe.

MARKETING INTERNETOWY

to forma marketingu, która jako medium używa Internet i WWW. Początkowo reklama reklama w Internecie przyjmowała formę mailingu czyli wysyłania reklam za pomocą poczty elektronicznej. Obecnie marketing internetowy może przybierać różne formy: strony rezultatów wyszukiwarek, baney, reklamy multimedialne, sieci reklamowe, e-mail marketing itd. Interaktywna natura Internetu skupia się wokół 3 cech:
- możliwości gromadzenia cennych informacji o obecnych i potencjalnych klientach oraz dzięki temu dopasowanie przekazu w czasie reczywistym,
- dwukierunkowej komunikacji, która angażuje i zmusza do interakcji z firmą /marką,
- dokładnego pomiaru efektywności reklamy.

MARKETING RELACYJNY

to forma marketingu, która skupia się na tworzeniu, utrzymaniu i wzbogacaniu relacji z klientem, przy czym pozyskanie nowego klienta jest jedynie pierwszym krokiem, główny nacisk położony jest na zacieśnienie i rozwinięcie relacji z klientem na zasadzie wzajemnych korzyści.

MARKETING WIRUSOWY

to forma marketingu, która swoją strategię opiera na sieciach społecznych i dzięki temu rozpowszechnia treści marketingowe do tysięcy odbiorców w stosunkowo krótkim czasie. Mechanizm działania opiera się dobrowolnym przesyłaniu informacji od jednego użytkownika do kolejnych użytkowników w sieci. W ten sposób rozprzestrzenia się ona po Internecie niczym wirus grypy zakażając coraz to nowych użytkowników. To użytkownik decyduje czy dana informacja jest warta podzielenia się z innymi. Dlatego ważne by przygotowany przez firmę materiał był atrakcyjny dla grupy docelowej. Termin, który stworzył prof. F. Reyport wszedł został spopularyzowany przez kampanię darmowych kont pocztowych Hotmail'a.

OUTDOOR

(ang. na zewnątrz) najczęściej utożsamiany z tzw. billboardem to reklama uliczna, która jest formą digitalout-of-home (DOOH) advertising czyli reklamą eksponowaną na zewnątrz i zaliczana jest do tzw. ATL (ang. above the line) czyli działań realizowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych środków masowego przekazu. Najpopularniejsze nośniki reklamy zewnętrznej, które możemy spotkać to poza billboardem, citylight, reklama pneumatyczna i reklama wielkoformatowa. Pierwszych przykładów reklamy outdorowej możemy już doszukiwać się w czasach starożytnych a nawet prehistorycznych. Wówczas były to prymitywne jeszcze w swej  formie kolorowe rysunki i napisy. Na przestrzeni lat reklama outdoorowa stała się naturalnym elementem środowiska miejskiego oraz przeszła i wciąż przechodzi kolejne metamorfozy dzięki postępowi technologicznemu. Mimo, że pierwszy plakat zewnętrzny powstał już w 1835 r. w Nowym Jorku a w 1900 r. wprowadzono w USA standard billboardu to w Polsce wciąż trwają prace mające na celu uregulowanie reklamy zewnętrznej.

POS

z ang. point of sale materials, reklama danej marki w miejscu sprzedaży służące bezpośredniemu wsparciu sprzedaży, wykorzystuje takie materiały jak:gadżety, stoiska promocyjne, zawieszki, katalogi, standy, ekspozytory, plakaty itd.

PR 

z ang. public relations, ogół działań  z zakresu kształtowania opinii publicznej, część promocji mająca na celu upowszechnienie pozytywnego wizerunku w środowisku zewnętrznym, prowadzona swoistymi metodami

REKLAMA PODPROGOWA

inaczej przekaz podprogowy polega na włączeniu do filmu pojedynczych klatek zawierających przekaz reklamowy lub wgrywaniu ukrytego przesłania do piosenek. Jego celem jest wywołanie nieświadomego rejestrowania informacji przez odbiorcę i skłonienie go podświadomie do danego działania np. zakupu konkretnego produktu.  Ta forma reklamy w większości krajów jest zakazana.

REKLAMA SZOKUJĄCA

z ang.shockvertising czyli forma reklamy wykorzystująca motywy wzbudzające u odbiorcy szok. Najczęściej sięga po takie elementy jak strach, seks, śmierć, brzydota. Porusza tematy tabu i łamie schematy. To co przyświeca każdej tego typu reklamie to poruszenie i silne emocje bez wzgledu na ich źródło. Może to być oburzenie, przerażenie, zniesmaczenie. Reklama szokująca musi prowokować i wywoływać kontrowersje. Główny cel jaki jej przyświeca to niepozostawienie odbiorcy obojętnym wobec przekazu. Ryzykiem przy stosowaniu tej formy jest możliwość przekroczenia granicy dobrego smaku i narażenie marki na utratę reputacji.

SAMPLING

narzędzie sprzedażowe polegające na dystrybucji bezpłatnych próbek produktów. W ten sposób klienci mogą zapoznać się z produktem i wypróbować go bez kupowania go w sklepie. Firma zaś może zbudować świadomość marki oraz wzmocnić sprzedaż. Sampling może dotyczyć zarówno produktów dostępnych na sklepowych półkach jak i tych które dopiero mają być wprowadzone na rynek. Często stanowi on element badań rynkowych, gdyż pozwala uzyskać informacje na temat reakcji klienta na produkt, jego wygląd, smak, czy funkcjonalność. Zebrane informacje można wykorzystać przy tworzeniu materiałów reklamowych.

SHOCKVERTISING

reklama szokująca czyli forma reklamy wykorzystująca motywy wzbudzające u odbiorcy szok. Najczęściej sięga po takie elementy jak strach, seks, śmierć, brzydota. Porusza tematy tabu i łamie schematy. To co przyświeca każdej tego typu reklamie to poruszenie i silne emocje bez wzgledu na ich źródło. Może to być oburzenie, przerażenie, zniesmaczenie. Reklama szokująca musi prowokować i wywoływać kontrowersje. Główny cel jaki jej przyświeca to niepozostawienie odbiorcy obojętnym wobec przekazu. Ryzykiem przy stosowaniu tej formy jest możliwość przekroczenia granicy dobrego smaku i narażenie marki na utratę reputacji.

SPONSORING

forma promocji w której firma lub osoba prywatna (sponsor) zgadza się promować i wspierać finansowo jakaś akcję lub inny podmiot czerpiąc z tego tytułu określone korzyści. W ramach umowy sponsorskiej sponsor przekazuje sponsorowanemu środki potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. W zamian może wykorzystać pozytywny wizerunek sponsorowanego celem promocji swojej firmy, marki czy produktów. Umowa określa dokładnie gdzie i w jaki sposób znak sponsora będzie promowany przy okazji akcji. Wyróżnia się wiele form sponsoringu zaczynając od sponsoringu sportu, kultury, sztuki czy ekologii poprzez wspieranie oświaty, ochrony zdrowia a skończywszy na sponsoringu akcji charytatywnych.

SPOT REKLAMOWY

forma reklamy występująca w telewizji i radiu. W przypadku radia jest to krótki, zwykle 30-sekundowy komunikat reklamowy nadawany w przerwach między audycjami radiowymi. Może też je przerywać. W telewizji jest to krótki film reklamowy, najczęściej 30 –sekundowany nadawany w bloku reklamowym w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie.

SUBVERTISING 

forma antyreklamy, często mylona z wandalizmem, która stanowi wyraz społecznego oporu wobec przekazu reklamowego, firmy lub marki. Polega na wykorzystaniu reklamy (najczęściej outdoorowej) przeciwko niej samej i przekształceniu jej poprzez dodanie nowego obrazka, treści itd. W efekcie komunikat ma nową wymowę, zwykle krytyczną lub wyśmiewającą.

TARGET

inaczej gupa docelowa czyli odbiorcy do których jest głównie skierowna kampania reklamowa. reklama itd. Grupy mogą być definiowane na podstawie różnych kryteriów zaczynając od płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny itd. (kryterium społeczno-demograficzne) a skończywszy na zachowaniu i stylu życia (kryterium psychograficzne).

TRENDSETTER

pojęcie związane z marketingiem rekomendacji i często kojarzone z celebrytami. Można nim określić każdego kto tworzy lub wpływa na powstawanie nowych trendów oraz ma wpływ na decyzje i zachowania zakupowe innych osób. Takie osoby często angażowane są przez firmę do testów nowych produktów oraz współpracy przy kampaniach reklamowych. Za ich pośrednictwem wiele marek próbuje wypromować dany styl życia lub wykreować pozytywne opinie o swoich produktach i usługach.

VIRAL

jedno z najskuteczniejszych narzędzi marketingu wirusowego w formie filmiku video. Mechanizm działania jest następujący: otrzymujemy od znajomego filmik, po uznaniu go za wartościowy przesyłamy go dalej. W ten sposób viral rozprzestrzenia się po Internecie niczym wirus grypy zakażając coraz to nowych użytkowników.

ZWIASTUN

inaczej trailer lub zajawka czyli zapowiedź danego wydarzenia. Rozróżnia się jego różne formy: zwiastun filmu ( krótkie zestawienie najciekawszych fragmentów filmu), telewizyjny (zapowiedź programu), serialu (pierwszy próbny odcinek tzw. pilot serialu), artykułu ( skrócona część atykułu lub jego streszczenie), gry komputerowej (zmontowane fragmenty rozgrywki).